Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3 üncü maddesi uyarınca, BLACK LİNE GIDA TURİZM SANAYİİ VE TİCARET ANANOMİ ŞİRKETİ (KUZGUNİ) ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır. Kuzguni  olarak hedefimiz; biletinizi en kısa sürede, en kolay şekilde satın almanızı sağlamak ve karşılık hizmetden yararlanmanızı temin etmektir.

Aşağıdaki Satış Politikamızı ve Satış Sözleşmemizi, müşteri olarak sizi memnun kılacak ve KUZGUNİ .COM daki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu Satış Politikası ve Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Web sitemizden bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir bilet alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, Yardım sayfasını ziyaret etmenizi ve/veya bizimle sitemizde belirtilen iletişim numaralarından iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden bilet satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden bilet satın aldığınızda, etkinlik biletleri ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Ayrıca, siparişinizi onaylayarak; bileti satın almadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “bilet satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi bildiririz.

 

 

Bilet ile İlgili Şart ve Koşullar

1. Kuzguni,  bileti satan  ve biletini satın aldığınız etkinliği düzenleyen taraftır. Ancak, bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme konusunda hak ve yetkiye sahip değildir. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Kuzguni tarafından açıkça yazılı izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz. 

2. Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini Kuzguni belirler. Bu sayı,etkinlik sayfasında  satın almanın ilk aşamasında belirtilir. Bu uygulamanın amacı haksız bilet alımlarının önüne geçmektir. Bilet alımları, bazı etkinliklerde kişi başına ve/veya kredi kartı başına, bazılarında ise hane başına sınırlandırılabilir. Bu kuralın herhangi bir şekilde ihlal edildiğini tespit edersek, bilet alımı ister birden fazla kart kullanılarak, isterse de aynı hanenin üyelerinin kart kullanımları ile gerçekleştirilsin, Kuzguni,   belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. Otomatik vasıtaların kullanımı suretiyle bilet satın alınması, kesinlikle yasaktır. 

3. Biletler, genellikle internet, çağrı merkezi, perakende satış noktaları gibi çeşitli dağıtım noktaları aracılığıyla satılır. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden popüler etkinliklerde biletler hızlı bir şekilde tükenebilir. Bazı durumlarda etkinlikten önce etkinliği düzenleyen Kuzguni ‘ nine kararı ile ilave bilet satışa çıkarılabilir ancak bu kapasite veya bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir kontrol gücüne sahip bulunmamakla birlikte bu kapsamda herhangi bir garanti de verilmemektedir.

 4  Biletlerinizin kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Biletlerin, doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle zarar görerek kullanılmaz hale gelebileceğini unutmayın ve onları güvenli bir yerde saklayın. Kaybolan, çalınan ya da herhangi bir şekilde tahrip olan biletlerden dolayı Kuzguni hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

5. Kuzguni  çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir . Bu durumda uygulanacak prosedürü kuzguni belirler ve duyurur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu müşteriye  aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Kuzguni bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için gerekli girişimlerde bulunacaktır. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve garantide bulunulamaz.

6. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Kuzguni geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda Kuzguninin belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Kuzguni  tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda Kuzguni hiçbir sorumluluk üstlenmez. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarınını iade edilebilmesi için, biletlerini Kuzgunin adresine gelinerek biletin  fiili olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Fiili olarak teslim edilmeyen biletlere ilişkin olarak bilet bedeli iadesi yapılmamaktadır ve bu kapsamda Kuzguni hiçbir şekilde sorumlu değildir. İptal edilen veya değişiklik yapılan etkinliklerle ilgili daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

7. Biletler ve/veya biletin satın alınması şartları, ilgili mekana göre düzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, Kuzguni sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir. Mekanda, güvenliğinizi sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir. Ayrıca, Kuzguni güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir.

8. Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar, Kuzguni nin  belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Genel olarak bilet kontrolünden sonra dışarı çıkarsanız yeniden etkinlik mekanına giriş yapamazsınız. Etkinliğe geç kalırsanız, Kuzguni nine belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak içeri girebilirsiniz.

9. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Kuzguninin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.

10.Kuzguni , engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilir.

11. Kuzguni , müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklayabilir.

12. Kuzguni , müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

13. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, Kuzguni, bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar.

14. Kuzguni , bilet üzerinde yazılı bedel ve ilgili hizmetin  dışında, başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. Kuzguni, sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, Kuzguni olarak sorumluluk  kabul edilmediğini  önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

15. Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onay alınmak kaydıyla müşteriye  gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez ise, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretinin kaldırması gerekmektedir. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme durumu mevcuttur. Buna karşın, müşteri ilee iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerinin verilmesi  hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacaktır. Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair  bilgilendirilme ve müşteriye  reddetme imkânı sağlanarak müşteri iletişim bilgileri edinilmiş olması hâlinde, önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür. Bununla birlikte, müşteri  bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verilen  izinleri geri alma hakkı mevcuttur.

16. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, Kuzguni  dataları tarafından saklanmaktadır. Dilerseniz, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişilebilir. Sözleşmeye erişimi, sitemize erişimin sağlanması ile doğru orantılı olarak devam edecektir. 

17. Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları, “Politikalarımız” bölümünde “Gizlilik Beyanı” kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gizlilik Beyanı hükümlerini dikkatlice okunması incelemesi gerekmektedir. Gizlilik Beyanı, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş sayılacaktır.

18. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödenecek toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları müşteri  tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile müşteri  bileti satın alarak ve siparişi onaylarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılır.

19. Kuzguni, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın  üçüncü kişilere iletilemeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtir. Ayrıca, kişisel verilerinizin muhafazasına ve kullanımına dair detaylı bilgilerin tümüne, Sitemizde , yer alan “Gizlilik Beyanı” bölümünden ulaşabileceğinizi belirtir, Gizlilik Beyanı’nın işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

20. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. Kuzguni; bileti satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında müşteriye ön bilgilendirme yapılmıştır. ve bu madde müşteriye karşı  yazılı delil vasfında ispat vasıtasıdır.  İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen çalışılacaktır. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden bilet satın alan müşteri  tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebilirler. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm niteliğindedir.