Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Hizmetlerin Tanımı Kuzguni Sanat Cafe Brasserie; sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında bilgi hizmetleri sunar.

2. https://www.kuzguni.com/ isimli web sitesi ve de işbu web sitesi üzerindeki hizmet sistemi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, Kuzguni Sanat Cafe Brasserie (Sözleşmede Kuzguni Sanat Cafe Brasserie olarak anılacaktır.) BLACK LİNE GIDA TURİZM SANAYİİ VE TİCARET ANANOMİ ŞİRKETİ tarafından işletilmektedir.

3. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie şirketinin Kullanım Şartları sitemize kayıt olarak kabul edilmiş sayılır. Bu durumda tarafımızdan – Kuzguni Sanat Cafe Brasserie tarafından - verilen hizmetlerden yararlanarak, işbu Kullanım Şartlarını onayladığınızı kabul etmiş olursunuz. İşbu Kullanım Şartları her zaman Kuzguni Sanat Cafe Brasserie adresinden çağırılabilir, basılabilir ve yerel olarak hafızaya kaydedilebilir.

4. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi Kuzguni Sanat Cafe Brasserie üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "parola" ya sahip olur. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez. "Parola" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman parolasını değiştirebilir. Parolanın seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Parolasını unutan kullanıcı “parolamı unuttum” bölümüne tıklayarak yeni geçici parola üye olduğu mail adresine yollanır. Kullanıcının Kuzguni Sanat Cafe Brasserie üyeliği gerektiren sayfalara bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve parolasını girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

5. Üye; Kuzguni Sanat Cafe Brasserie servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (parola unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Kuzguni Sanat Cafe Brasserie web sayfalarını kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Kuzguni Sanat Cafe Brasserie ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Kuzguni Sanat Cafe Brasserie 'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Kuzguni Sanat Cafe Brasserie ortamında site geneline zarar verecek veya Kuzguni Sanat Cafe Brasserie' i başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını, Kuzguni Sanat Cafe Brasserie ’da sunulan hizmetlere Kuzguni Sanat Cafe Brasserie tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Kuzguni Sanat Cafe Brasserie 'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin Kuzguni Sanat Cafe Brasserie ’in ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Kuzguni Sanat Cafe Brasserie 'in sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Kuzguni Sanat Cafe Brasserie sayfalarını kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, sayfaların kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Kuzguni Sanat Cafe Brasserie 'ten tazminat talep etmemeyi, Kuzguni Sanat Cafe Brasserie' ten izin almadan Kuzguni Sanat Cafe Brasserie sayfalarını ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Kuzguni Sanat Cafe Brasserie' in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde Kuzguni Sanat Cafe Brasserie 'in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi sistem dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını, Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, Kabul ve taahhüt etmiştir.

6. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie' ye Verilen Yetkiler

Kuzguni Sanat Cafe Brasserie herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Kuzguni Sanat Cafe Brasserie 'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

8. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda, üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edebilir.

9. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie üyelerin sayfalardan yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Kuzguni Sanat Cafe Brasserie sorumlu tutulmayacaktır.

10. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Kuzguni Sanat Cafe Brasserie tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Kuzguni Sanat Cafe Brasserie' den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.

11. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Kuzguni Sanat Cafe Brasserie' in sorumlu olmadığını kabul eder.

12. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman Kuzguni Sanat Cafe Brasserie adresinde bulabilir ve okuyabilirler.

13. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie kayıtlarının geçerliliği üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Kuzguni Sanat Cafe Brasserie'in bilgisayar kayıtlarının HU MK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten Kuzguni Sanat Cafe Brasserie kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Uygulanacak Hükümler Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs.) uygulanacaktır.

15. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie hizmetlerin telif ve diğer haklarını ve aynı zamanda yayınlanan içeriklerin, bilgilerin, resimlerin, videoların ve veri bankalarının bilumum telif haklarını ve diğer hakları (bundan böyle "Korunan Mülkiyet") saklı tutarlar. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie 'den önceden yazılı onay almaksızın Korunan Mülkiyette bir değişiklik yapılması, çoğaltılması, yayınlanması, üçüncü şahıslara iletilmesi ve/veya farklı bir şekilde kullanılması, kesinlikle yasaktır.Herhangi bir elektronik imkan ile Kuzguni Sanat Cafe Brasserie 'nin yazılı izni alınmaksızın Kuzguni Sanat Cafe Brasserie sitesinden alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde Kuzguni Sanat Cafe Brasserie 'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında Kuzguni Sanat Cafe Brasserie 'nin her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, ve Kuzguni Sanat Cafe Brasserie üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

16. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie'nin vereceği hizmetler arasında bulunan 7/24 danışmanlık hizmeti sunulurken,

- Ofis telefonları için hafta içi 09:00 -17:30 arası görüşmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. Kuzguni Sanat Cafe Brasserie yerinde hizmetler dahil olmak üzere, sitesinde yayınlamış olduğu hizmet paketlerinin içinde yer alan her hangi bir hizmet veya hizmetleri dış kaynaklı bir firma veya personel kullanarak yerine getirebilir.

18. Üye hizmet alacağı tüm takip ve raporlama gereken ihtiyaçlarını üyelik sayfasındaki üye bilgileri kısmına eksiksiz girmek zorundadır. Üyenin yanlış giriş yaptığı bir bilginin raporlama ve takibinde yanlışlık olursa tüm sorumluluk üyeye aittir.

19. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

20. Fesih; Kuzguni Sanat Cafe Brasserie dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu sözleşme ile birlikte web sayfasını kullanan ziyaretçiler web sayfasında ilan edilen “Gizlilik Politikası” yazısını okuduğunu kabul eder.

İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.